5K Urban ulaznica: 199kn do 15.01. Datum izazova: 24. I 25.04. 2020

ONLINE SUGLASNOST ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA I IZJAVA O ODGOVORNOSTI

ONLINE SUGLASNOST ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA I IZJAVA O ODGOVORNOSTI


Ovime pristajem (ukoliko su ovdje navedeni osobni podaci maloljetnika mlađih od 18 godina, zakonski sam ovlašten dati ih u njegovo/njezino ime) da Tough Mudder Adria (Genio Leopardo Genijalci d.o.o.), u svoje ime te ime pridruženih mu subjektata mogu koristiti moje osobne podatke u marketinške svrhe, promociju i informiranje o svojim događanjima te povezanim aktivnostima.      Sukladno važećem zakonu i pravilima Tough Mudder Adria (Genio Leopardo Genijalci d.o.o), svjestan sam da mogu u bilo kojem trenutku povući svoj pristanak koristeći postupak povlačenja suglasnosti subjekta podataka, koji se nalazi u našim zakonskim odredbama i uvjetima (link se nalazi na dnu stranice Tough Mudder).


IZJAVA O ODGOVORNOSTI 1: Tough Mudder Adria – izjava o odgovornosti

SUDIONICI I RODITELJI MALOLJETNIH SUDIONIKA: PROČITAJTE OVAJ DOKUMENT DETALJNO PRIJE PRISTANKA NA NAVEDENE UVJETE. OVAJ DOKUMENT IMA PRAVNE POSLJEDICE I MOŽE UTJECATI NA PRAVNA PRAVA I MOŽE OGRANIČITI VAŠU SPOSOBNOST ZAPOČINJANJA BUDUĆIH PRAVNIH AKCIJA.

MLAĐE OSOBE OD 14, 15, 16 ILI 17: MOŽETE SUDJELOVATI NA TOUGH MUDDER-U SAMO AKO STE U PRATNJI VAŠEG RODITELJA ILI LEGALNOG SKRBNIKA, KOJI IMA ILI JE STARIJI OD 18 GODINA, TE UKOLIKO VAŠ RODITELJ/LEGALNI SKRBNIK PRIHVAĆA UVJETE OVOG SPORAZUMA.

RODITELJI / LEGALNI SKRBNICI: AKO STE RODITELJ ILI LEGALNI SKRBNIK MALOLJETNIKA, ONDA STAVLJANJEM KVAČICE NA KRAJU OVOG SPORAZUMA PRIHVAĆATE SVE UVJETE OVOG SPORAZUMA I POTVRĐUJETE SUDJELOVANJE MALOLJETNIKA NA TOUGH MUDDER-U POD VAŠIM NADZOROM.

Definicije i tumačenje

“Sporazum“ predstavlja ovaj Ugovor o riziku, ograničavanju odgovornosti i odšteti za sudionike starije od 14 godina;

“Zahtjev(i)” označavaju sva potraživanja i zahtjeve za gubitke, izdatke, troškove i odštete, uključujući pravne naknade i sve povezane troškove;

“Ja / mene / moj / Sudionik” ste vi koji ćete biti sudionik i, ako je primjenjivo, roditelj / legalni skrbnik u TMA događaju, koji ima 18 ili više godina ili je maloljetnik koji prihvaća uvjete ovog Sporazuma ispod;

“Inherentni rizici” opisani su niže u odlomku naslovljenom “Pretpostavka inherentnih rizika”;

“Maloljetnik“ je sudionik TMA događaja koji je prihvaća odredbe ovog Ugovora i koji je imao 14, 15, 16 ili 17 godina na dan kada je pristao na ovaj Ugovor;

“Roditelj / staratelj” je roditelj maloljetnika ili zakonski skrbnik koji prihvaća odredbe ovog Sporazuma i u nastavku je naveden; 

“Oslobođene stranke” zajedno su TMA i njegove podružnice i njihovi direktori, službenici, zaposlenici, agenti, izvođači, osiguratelji, dobavljači opreme, gledatelji, ostali sudionici i volonteri; VLASNIK EVENT PROSTORA i njegovi direktori, službenici, zaposlenici, agenti, izvođači, osiguravatelji, dobavljači opreme i volonteri; svi sponzori TMA događaja, organizatori, promotori, direktori, službenici, vlasnici nekretnina i oglašivači; vladina tijela i / ili općinske agencije čija se imovina i / ili osoblje koriste; i bilo koje ili sve nadređene, podružnice ili pridružene kompanije, licencori, službenici, direktori, partneri, članovi odbora, supervizori, osiguratelji, agenti, dobavljači opreme i predstavnici bilo čega od navedenog;

“Oslobođene stranke” su zajedno Sudionik te Roditeljev/ Skrbnikov supružnik, djeca, roditelji, staratelji, nasljednici i svi zakonski ili osobni zastupnici, izvršitelji, administratori, nasljednici i punomoćnici ili bilo tko drugi tko podnosi zahtjev protiv TMA-a ili Otpuštene stranke u Sudionikovo ime;

“Pravila” predstavljaju sva pravila sadržana u ovom Ugovoru, uključujući pravila i propise o zdravlju i sigurnosti, tečajevima i pristupima, koji su dostavljeni Sudioniku ili objavljeni na mjestu održavanja te na web stranici www.toughmudder.hr (kao što je prikazano tog datuma kada su prihvaćeni uvjeti ovog Ugovora);

“TMA događaj” je Tough Mudder, Tough Mudder Classic, Tough Mudder 5K Urban I Tough Mudder 5K ili drugi događaji pod brendom Tough Mudder koji se odvijaju na Mjestu održavanja, a što je dolje opisano u paragrafu pod naslovom „Pretpostavka svojstvenih rizika“;

“TMA” je Genio Leopardo Genijalci d.o.o., društvo sa ograničenom odgovornošću čiji je registrirani broj tvrtke 39350623609, a sjedište tvrtke je Karlovačka 17, 10360, Zagreb, Hrvatska.

“Mjesto održavanja” je mjesto na kojoj se održava događaj Tough Mudder.

Naslovi stavka ne utječu na tumačenje ovog Sporazuma. Jedino ukoliko kontekst drugačije zahtijeva, riječi u jednini uključuju množinu, a u množini i jedninu.

Pretpostavka inherentnih rizika

 Događaj “Tough Mudder” predstavlja ekstremni test žilavosti, snage, izdržljivosti, timskog rada i mentalne snage koji se odvija na jednom mjestu u jednom danu. Ne radi se o utrci protiv drugih natjecatelja, nego o natjecanju sa samim sobom i stazom. Cilj je završiti izazov. Mjesto održavanja je dio izazova i TMA događanje se obično održava u zahtjevnom okruženju koje može uključivati ekstremnu vrućinu ili hladnoću, snijeg, vatru, blato, ekstremne promjene visine i vode. Neke od aktivnosti uključuju trčanje, prepreke u vojnom stilu, prolazak kroz cijevi, prelaženje preko teretnih mreža, penjanje po zidovima, susretanje s električnim naponom, kupanje u hladnoj vodi, bacanje, nošenje ili udaranje teškim predmetima te prolazak blatnjavim područjima. Ukratko, TMA događaj je opasna aktivnost koja za sudionike predstavlja krajnji fizički i mentalni izazov. Razumijem da je TMA događaj ekstremni test moje fizičke i mentalne granice, koji sa sobom nosi inherentne rizike od tjelesnih ozljeda. Srodni rizici su rizici koji se ne mogu u potpunosti ukloniti (bez promjene izazovne prirode TMA događaja) neovisno o brizi i mjerama predostrožnosti, koje TMA poduzima, a koji su dalje u nastavku opisani („Inherentni rizici“). Također, shvaćam da je TMA događaj izuzetno naporan te da postoje rizici i opasnosti kod sudjelovanja u takvim aktivnostima. U potpunosti sam svjestan da se ove opasnosti mogu povećati zbog činjenice da se TMA događaj često održava u ekstremnim uvjetima i okolnostima.

Razumijem i prihvaćam da prirođeni rizici uključuju, ali nisu ograničeni na: 1) moj kontakt ili sudar s drugim osobama ili predmetima (npr. s gledateljima ili osobljem događaja, drugim sudionicima, motornim vozilima, strojevima ili prirodnim ili umjetnim objektima ili preprekama); 2) moj susret s preprekama TMA događaja (npr. opasnosti od prirodnih i umjetnih voda, prepreke na cestama i površinama, neposredna blizina i / ili kontakt s gustim dimom i otvorenim plamenom, bodljikavom žicom, cijevima i električnim udarima); 3) izuzetno zahtjevni uvjeti izazova; 4) opasnosti povezane s vremenskim neprilikama (npr. ekstremna vrućina, jaka hladnoća, vlaga, led, kiša, magla); 5) probleme vezane sa prosudbom i / ili ponašanjem mene tijekom događaja; 6) neuredno ili neprimjereno ponašanje ostalih sudionika i / ili gledatelja; i 7) prirodne opasnosti (npr. neravni teren, pada stijena, udare munje, potresi, napadi divljih životinja, kontakt s otrovnim biljkama, morskim životinjama i/ili krpeljima). TMA će voditi brigu za razumno provođenje TMA događaja, te pružiti mjesto koje je prikladno za TMA događaj, uzimajući u obzir prirodu inherentnih rizika.

Nadalje, razumijem i prihvaćam da bilo koji inherentni rizici i drugi rizici, koji nisu posebno navedeni, mogu uzrokovati ozljedu ili ozljede koje mogu biti kategorizirane kao lakše, ozbiljne ili katastrofalne. Lakše ozljede su česte i uključuju, ali nisu ograničene na: ogrebotine, modrice, posjekotine, osip, ogrebotine, uganuća, naprezanja, napetost mišića i bolove, vrtoglavicu, nesvjesticu, mučninu, opekotine od sunca i neravnotežu elektrolita. Teške ozljede su rjeđe, ali se ponekad dogode. Oni uključuju, ali nisu ograničeni na: gubitak ili oštećenje imovine, slomljene kosti, prijelome, dislokacije, rastrgane ligamente i tetive, izloženost, dehidraciju, iscrpljenost topline i druge bolesti povezane s toplinom, hipertermiju, hipotermiju, mentalni stres ili iscrpljenost, infekcije, povraćanje, potres mozga, gubitak svijesti, napadaji, električni šok i / ili ozljede i neurološki poremećaji / bol. Katastrofalne ozljede su rijetke; međutim, osjećamo da naši sudionici trebaju biti svjesni te mogućnosti. Takve ozljede mogu uključivati, ali nisu isključivo svedene na: trajne nedostatke, moždani udar, zastoj jednog ili više organa ili disfunkciju, fizičko oštećenje organa, ozljede kralježnice, paralizu, srčani udar, zatajenje srca, oticanje mozga, pa čak i smrt.

Shvaćam da je moja odgovornost prije sudjelovanja u TMA događaju savjetovati se sa svojim liječnikom opće prakse, radi utvrđivanja da sam dobro i dovoljno sposoban za sudjelovanje, te da moje sudjelovanje neće izazvati nikakve neobične ili ozbiljne rizike za moje zdravlje i osobnu dobrobit.

Ukoliko vjerujem ili uočim da bilo koji aspekt staze ili opreme TMA događaja je opasan ili sadrži nerazumne rizike, pristajem odmah obavijestiti odgovarajuće osoblje TMA-a i / ili mjesta održavanja. Ja i Roditelj / Skrbnik prihvaćam da sam u potpunosti i isključivo odgovoran za stanje i adekvatnost cjelokupne vlastite opreme koju donosim na mjesto događaja.

U potpunosti razumijem inherentne rizike koji su uključeni u TMA događaj i tvrdim da svojevoljno i dobrovoljno sudjelujem u TMA događaju, a Roditelj / Skrbnik potvrđuje da on / ona svojevoljno i dobrovoljno dopušta sudjelovanje svog maloljetnika u TMA događaju. Pročitao sam sve prethodne odlomke te izjavljujem da: 1) razumijem prirodu događaja TMA-a; 2) razumijem zahtjevnost aktivnosti na TMA događaju u odnosu na moje fizičko stanje; 3) shvaćam potencijalni utjecaj vrsta ozljeda koje mogu nastati mojim sudjelovanjem u TMA događaju; 4) Ovime potvrđujem da svjesno preuzimam sve urođene rizike događaja TMA; i 5) Razumijem da TMA preporuča da provjerim imam li zdravstveno osiguranje za pokriće eventualnih ozljeda, koje mogu pretrpjeti uslijed sudjelovanja u TMA događaju.

Ograničenje odgovornosti: Ja i Roditelj / Skrbnik ovime se zauvijek odričem, puštam, ne potražujem i otpuštam TMA i ostale oslobođene stranke od bilo kojeg i svih zahtjeva koji proizlaze iz mog sudjelovanja u TMA događaju:

1) koji proizlaze iz inherentnih rizika, npr. za osobne ozljede (uključujući smrt), uključujući ozljede uzrokovane tijekom trčanja, TMA događaj i dok se nalaze na mjestu održavanja mjesta (uključujući, ali ne ograničavajući se na osnovnu površinu, tribine, trotoare, parkirališta, promocije sponzora, toaletne prostore i garderobu ); i / ili

2) prouzrokovane oštećenjem, gubitkom ili krađom moje imovine tijekom TMA događaja;

OSIM TOGA, ništa u ovom Ugovoru ne ograničava ili isključuje odgovornost TMA-a ili Oslobođene stranke za: (I) smrt ili osobne ozljede prouzročene nepažnjom; (II) kršenje zakonom propisane dužnosti; (III) kriminalna djela; (IV) prijevara; (V) ili bilo kakvu odgovornost koja se prema važećem zakonu ne može isključiti.

Odšteta: Ovime se slažem da ću nadoknaditi TMA-u i drugim oslobođenim strankama u odnosu na: 1) bilo koje potraživanje bilo koje stranke koja nastupa po osnovi mog sudjelovanja u TMA događaju, koji proizlazi iz urođenih rizika npr. za osobne ozljede, uključujući smrt, (uključujući ozljede nastale tijekom izvođenja prakse i tijekom boravka na mjestu održavanja) i / ili oštećenja, gubitka ili krađe moje imovine tijekom TMA događaja; i 2) bilo koje i sve zahtjeve drugih sudionika, spasitelja i drugih proizišlih iz mog nepoštivanja Pravila i / ili mog nepromišljenog ponašanja tijekom mog sudjelovanja u TMA događaju;

OSIM za potraživanja koja proizlaze iz TMA-a ili odgovornosti oslobođenih stranaka za: (I) smrt ili osobnu ozljedu koja je prouzročena nepažnjom; (II) kršenje zakonom propisane dužnosti; (III) kriminalna djela; (IV) prijevara; i/ili bilo kakvu odgovornost koja se prema važećem zakonu ne može isključiti.

Odredbe o ograničenju odgovornosti te naknada štete navedene u ovom Ugovoru važeće su do kraja događaja TMA-a.

Mjesto i nadležnost 

Ukoliko dođe do pokretanja pravnog postupka vezano za ovaj Sporazum ili njegov predmet, shvaćam da sudovi Engleske i Walesa posjeduju punu i isključivu pravnu nadležnosti za postupak te da će se primjenjivati samo postojeći zakoni Engleske i Walesa.

Razdvojivost

Razumijem i slažem se da ovaj Sporazum treba biti sveobuhvatan, kao što je određeno zakonom Engleske i Walesa te ukoliko ikoji sud ili nadležno tijelo utvrdi da je neka odredba ovog Ugovora (ili dio bilo koje odredbe) nevažeća , protuzakonita, ništavna ili iz nekog razloga neizvediva, tada će ista odredba ili dio odredbe, biti uklonjena iz Ugovora u potrebnoj mjeri, a da pri tome valjanost i provedivost ostalih odredbi ovog Ugovora nisu  zahvaćene istim. 

Čitav ugovor

Ovaj sporazum zamjenjuje sva prethodna usmena ili pismena obećanja ili sporazume. Ja i Roditelj / Skrbnik razumijemo da je to cijeli Sporazum između mene i TMA-a koji se odnosi na njegov predmet i ne može biti modificiran ili izmijenjen od strane predstavništva ili izjavama bilo kojeg agenta ili zaposlenika TMA-a. Ja i Roditelj / Skrbnik slažemo se da ovaj Ugovor može biti izmijenjen jedino pisanom dokumentacijom koju smo TMA i ja pravovremeno izvršili, te sam o tome obavješten barem 30 dana prije datuma održavanja događaja TMA. U slučaju neslaganja s izmijenjenim uvjetima ovog Ugovora, TMA mora biti obaviješten u pisanom obliku barem 7 dana prije datuma TMA događaja („Odbijanje“) te sam svjestan da mi neće biti dozvoljeno sudjelovanje u TMA događaju. U tom slučaju, kotizacija koju sam uplatio bit će mi vraćena u roku od 30 dana od dana mog odbijanja. Ukoliko ne uputim odbijenicu TMA-u, smatrat će se da sam prihvatio izmijenjene i dopunjene uvjete ovog Ugovora. Za potrebe ove odredbe, referenca na “pisanje” uključuje e-poštu.Ugovori o zaštiti sudionika

Potvrđujem da sam dobrog zdravlja i potrebne tjelesne kondicije za sigurno sudjelovanje na TMA događaju. Izjavljujem da nemam određena fizička ili mentalna stanja koja bi umanjila moju sposobnost sigurnog sudjelovanja u TMA događaju te moje sudjelovanje ne predstavlja opasnost za samog sebe ili druge.

Svjestan sam da TMA preporuča i potiče obavljanje liječničkog pregleda kod liječnika opće prakse prije sudjelovanja u TMA događaju. Ovime izjavljujem da nisam upozoren od strane niti jednog liječnika za sudjelovanje u TMA događaju.

Razumijem da je moja odgovornost kontinuirano praćenje mog fizičkog i psihičkog stanja tijekom TMA događaja te se slažem da ću se odmah povući i obavijestiti odgovarajuće osoblje TMA-a ukoliko primijetim da bi moje daljnje sudjelovanje bilo opasno za sebe ili druge.

U slučaju ozljede koja bi me učinila nesvjesnim ili nesposobnim za donošenje medicinske odluke, ovlašćujem odgovarajuće osoblje TMA-a i osoblje hitne medicinske pomoći na TMA događaju da u moje ime donesu hitne medicinske odluke (uključujući, ali ne ograničavajući se na CPR i upotrebu automatiziranog vanjskog defibrilatora). Ukoliko TMA smatra potrebnim, ovlašćujem ih da mi se osigura hitna medicinska njega ili prijevoz.

Prihvaćam da je TMA uspostavio svoja pravila za zaštitu svih prisutnih na TMA događaju, uključujući njegove sudionike. Slažem se da ću se upoznati sa svim Pravilima i slijediti ih kroz TMA događaj. Roditelj / Skrbnik se slaže da će se također upoznati s Pravilima i osigurati da maloljetnik bude upoznat s takvim Pravilima, koja će slijediti tijekom TMA događaja. Slažem se da TMA ima pravo zaustaviti ili spriječiti moje sudjelovanje u TMA događaju (i ako je potrebno, ukloniti me s mjesta održavanja) ukoliko moje sudjelovanje, ponašanje ili prisutnost ugrožavaju mene ili bilo koju drugu osobu prisutnu na TMA događaju.

Uklanjanje s TMA događaja ili mjesta održavanja

Prihvaćam da TMA osoblje i / ili osoblje mjesta održavanja može zabraniti ili zaustaviti bilo koga da sudjeluje u TMA događaju i / ili odmah ukloniti bilo koga s mjesta održavanja ako vjeruje da je osoba prekršila primjenjiva pravila, upute, instrukcije, odluke ili zakone; ili čije ponašanje ugrožava sigurnost ili negativno utječe na tu osobu, bilo koju drugu osobu, objekt ili imovinu bilo koje vrste.

Operacije SUA-e

Ovime odabirem sudjelovanje u letnim operacijama SUA (Mali bespilotni zrakoplov). te upoznat sam s niskim rizikom koji je svojstven letovima SUA-e.

Alkohol i droga 

Slažem se i jamčim da: 1) neću biti pod utjecajem alkohola ili ikakvih lijekova bez recepta tijekom sudjelovanja u tečaju s preprekama ili u baznom području na TMA događaju; i 2) Neću prekomjerno konzumirati alkohol ili biti pod utjecajem ilegalnih droga na zabavi poslije održanog TMA događaja. Snosim potpunu odgovornost za alkohol koji konzumiram na TMA događaju.
Zaštita podataka i marketing

Izjavljujem da: 1) U slučaju izvanrednog stanja TMA i / ili osoblje mjesta može upotrijebiti moje kontakte za hitne slučajeve koji su osigurani prilikom registracije za TMA događaj; 2) Ako primim medicinsku pomoć na TMA događaju, podaci prikupljeni na obrascu nesreće bit će pohranjeni u bazi podataka TMA-a i njima će se postupati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka iz 1998. (koji se povremeno dopunjuju) u skladu s TMA-ovom politikom privatnosti koja je dostupna na www.toughmudder.hr; i 3) TMA može dijeliti sve dostupne podatke, uključujući osobne podatke prikupljene od mene registracijom putem Interneta te imena Roditelja / Staratelja, bilo kojoj od svojih tvrtki u grupi i grupnim poslovnim kontaktima unutar i izvan Europskog gospodarskog prostora radi korištenja u vezi s TMA događajom (čak i ako dotična zemlja ili teritorij nije identificiran kao onaj koji održava odgovarajuće standarde zaštite podataka). Dajući TMA svoje osobne podatke, izričito pristajem na TMA-ovo prikupljanje, upotrebu i otkrivanje mojih osobnih podataka kako je opisano u TMA-ovim pravilima o privatnosti koje možete naći na www.toughmudder.hr. Podnošenjem osobnih podataka TMA-u te temeljem istih TMA me može kontaktirati, a također TMA ih može dostaviti određenim trećim stranama u marketinške ili promotivne svrhe. Imam pravo zatražiti od TMA-a da ne koriste moje osobne podatke u marketinške svrhe te uvijek mogu odustati od primanja budućih e-mail poruka i biltena od TMA-a ili tražiti da se moji podaci uklone s web-mjesta TMA-a ili korigiraju slanjem maila na [email protected] 

Posebna pravila 

Prihvaćam i suglasan sam da na dan događaja TMA: 1) neću urinirati ili defecirati izvan predviđenih područja na mjestu događaja; 2) na mjesto događaja neće biti dovedene životinje koje nisu u službi događaja; 3) nikakva medicinska oprema na kotačima neće biti korištena tijekom sudjelovanja na stazi s preprekama na TMA događaju; i 4) Neću nositi odjeću niti koristiti rekvizite ili opremu koji mogu predstavljati opasnost za sebe, ostale sudionike, gledatelje ili osoblje.

Fotografija 

Razumijem da sve fotografije, filmovi, snimke i / ili sličnosti mene zabilježenog tijekom TMA događaja od strane TMA-a, njegovih pridruženih subjekata ili izvođača radova i / ili medija („Relevantne druge stranke“) postaju vlasništvo TMA-a i / ili relevantnih drugih stranaka (prema potrebi). Priznajem da se takve fotografije, filmski uradci, snimke i / ili likovi mene zauvijek mogu uređivati, distribuirati, prilagođavati, modificirati, kopirati te koristiti u cijelosti ili djelomično u svim medijima i formatima diljem svijeta u bilo koje zakonite komercijalne ili nekomercijalne svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na promociju, oglašavanje i marketing TMA te događaje koje TMA održava, bez prethodne najave ili naknade. Nadalje razumijem da TMA i relevantne druge stranke imaju potpuno pravo prodati i / ili profitirati od komercijalne uporabe takvih fotografija, filmskih uradaka, snimaka i / ili sličnosti mene. Dajem TMA-u dozvolu da koristi moje ime u vezi s njegovim zakonitim komercijalnim i nekomercijalnim svrhama, uključujući, ali ne ograničavajući se na promociju, oglašavanje i marketing TMA-a i događaje koje TMA održava bez prethodne najave ili naknade.

Pravila

 Ja i Roditelj / Skrbnik slažemo se da je moje sudjelovanje u TMA događaju usklađeno s: 1) Uvjetima ovog Ugovora; 2) Pravilima; 3) Svim uputama, instrukcijama i odlukama osoblja TMA-a i mjesta održavanja na dan događaja TMA-a.


Dob 

Ja i Roditelj / Skrbnik izjavljujemo da imam navršenih 14 ili više godina na dan kada prihvaćam uvjete ovog Ugovora.

Ugovor sudionika-Potvrda razumijevanja

Pročitao sam ovaj Ugovor i u potpunosti razumijem njegove uvjete. Shvaćam da ograničava moja prava, uključujući pravo na tužbu. Nadalje, prihvaćam uvjete ovog Ugovora slobodno i dobrovoljno.

UKOLIKO JE SUDIONIK MALOLJETNA OSOBA ( PRIMJERICE IMA NAVRŠENIH 14, 15, 16 ILI 17 GODINA NA DAN KADA SU PRIHVAĆENI UVJETI OVOG UGOVORA), TADA NJEGOVI RODITELJI ILI SKRBNICI MORAJU TAKOĐER PRIHVATITI UVJETE OVOG UGOVORA.

Ugovor Roditelja / Skrbnika i potvrda razumijevanja

Potvrđujem da sam roditelj ili zakonski skrbnik gore navedenog maloljetnika koji sudjeluje u TMA događaju te da sam pročitao ovaj Ugovor i u potpunosti razumijem njegove uvjete. Znam da prihvaćanjem odredbi ovog Ugovora ograničavam svoja prava, uključujući i pravo na tužbu. Nadalje, pristajem na uvjete ovog Ugovora slobodno i dobrovoljno. Ukoliko je maloljetnik sudionik ovog događaja, potvrđujem da će biti u pratnji mene ili osobe od navršenih 18 ili više godina.

hr
en_US hr