00
Dana
I
00
Sati
I
00
Minuta
I
00
Sekundi
249 kn samo do 27.06.2019
Cijena raste 2 puta do događaja
Broj karata je ograničen
Kupi kartu na Eventimu!

Kontaktiraj Tough Mudder AdriA

Podaci o firmi:

Genio Leopardo Genijalci d.o.o.
Karlovačka ulica 17, 10360 Sesvete
Upisano u sudski registar – Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081199215
OIB: 39350623609;
Direktor: Marko Martinović;
Temeljni kapital 20.000 kn uplaćen u cijelosti;
Transakcijski račun otvoren kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.,
IBAN: HR7124020061100896079