Svi Tough Mudder eventi u 2021 godini u Hrvatskoj su otkazani.

Kontaktiraj Tough Mudder AdriA

Podaci o firmi:

Genio Leopardo Genijalci d.o.o.
Karlovačka ulica 17, 10360 Sesvete
Upisano u sudski registar – Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081199215
OIB: 39350623609;
Direktor: Marko Martinović;
Temeljni kapital 20.000 kn uplaćen u cijelosti;
Transakcijski račun otvoren kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.,
IBAN: HR7124020061100896079