Svi Tough Mudder eventi u 2021 godini u Hrvatskoj su otkazani.

VJEROJATNO NAJUZBUDLJIVIJI IZAZOV NA SVIJETU

Tough Mudder je nastao 2009. godine, a prvi je izazov je organiziran početkom 2010. godine u SAD-u.  Do sada je na Tough Mudder-u sudjelovalo preko 3.5 milijuna sudionika u više od 200 sportskih događaja u preko 15 zemalja svijeta.

Tough Mudder je serija izazova izdržljivosti u kojima ljudi prelaze stazu s preprekama u dužini od 5 do 15 kilometara, a koja testira fizičku i mentalnu snagu.

Prepreke su često povezane s tipičnim ljudskim strahovima, poput visine, vode i struje. U Tough Mudderu se glavni naglasak stavlja na timski rad. Prepreke u Tough Mudder izazovima konstruirane su na način koji ljude potiče da rade kao tim. Sudionici se moraju uključiti u pomaganje drugima kako bi došli do cilja. Otprilike 78% sudionika završi izazov.

# 3.5M ukupan broj sudionika
# 200+ događaja od 2010
# 15+ zemalja
# 10M donacija u dobrotvorne svrhe

Tough Mudder Classic izazov dolazi u Hrvatsku

Okupi svoj tim i kupi kartu